မွတ္တမ္းတင္သူ.....

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထမွ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ တခ်ဳိ႔ေရးသားသူမ်ားကို မေဖၚျပေတာ့ပါ၊
မူပိုင္ရွင္မွာ ဗုဒၶသာျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ မည္သူေရးသည္ မေဖၚျပမိပါလွ်င္ ေက်နပ္လိုက္ၾကပါ။

Ven. Lawkanarhta

ALOTAWPYIE BODHISUKHA BUDDHIST SOCIETY OF AMERICA 1102 Kelvin Road, El Sobrante, CA 94803 Tel: (510) 223-8853

ေနရာသစ္သို႔...

U Lawkanartha 2364 30th Avenue San Francisco 94116 Tel:(415) 681-3011 Cell: (408) 431-5362

စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒုကၡဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ